Formål

Disse sikkerhedsregler skal sikre, at du får en god og sikker tur i klubbens kajakker.

Almindelige forsigtighedsregler                                    

Du er ansvarlig for din egen sikkerhed og du skal uanset dit frigivelsesniveau selv vurdere, om det er forsvarligt at gennemføre den planlagte rotur.

Det grundlæggende princip for sikkerhed ved kajakroning er, at du altid skal have en plan for hvad du gør, hvis din eller en makkers kajak kæntrer. Denne plan skal kunne udføres uanset vandtemperatur, sø- og vejrforhold. 

  • Tjek altid den lokale vejrudsigt før du tager på vandet, og udarbejd din plan for turen i henhold til vejrudsigten og din vurdering af vejret.
  • Husk - du er den “svageste trafikant” på vandet. 

Alle medlemmer har ansvar for at holde egne færdigheder opdaterede i henhold til uddannelsesplanen, og dermed hvilke zoner du må ro i (vedhæftede skema), herunder også repetition af selvredning og makkerredning, som skal kunne gennemføres ved de vand- og vindforhold du ror i, også om vinteren! 

Det er altid muligt at kontakte en instruktør for at få hjælp til dette.  

Din påklædning skal sikre, at du i vandet kan opretholde bevidstheden i mindst 2 timer. Forslag til passende beklædning se billedet i siden.

Sikkerhedsudstyr

Det er obligatorisk at bære en CE-mærket svømme- eller redningsvest og anvende pagajline. Ved roning mere end 100 m fra land, skal alle fartøjer desuden medbringe overtræk, et let tilgængeligt øseredskab eller pumpe der ikke kan gå tabt ved kæntring.

Ved roning i mørke skal enhver kajak medføre en lygte med hvidt lys. 

Det anbefales at medbringe opladt mobiltelefon i vandtæt pakning. 

Alle ture skal inden starten indføres i Rokort.dk med navn, starttid, dato, bådnummer og omtrentlig bestemmelsessted. Straks ved hjemkomsten skal turen afsluttes i Rokort.dk og det roede antal kilometer indføres.

 

Zone oversigt (se vedhæftede kort)

Zone 1: går fra Skærbæk Havn til det gamle teglværk. Zone 1 er maksimalt 100 m fra kysten. 

Zone 2: går hele vejen fra Fredericia Sejlklub/Fredericia Marina til Hejlsminde. Zone 2 er maksimalt 100 m fra kysten, dog er hele Gudsø Vig Nordvest for linjen mellem Skærbækværket- Elvighøj også zone 2. Der kan krydses mellem Løger Odde og Drejens (Ved Agtrupvig).

Zone 3: Indre danske farvande op til 1500 m fra kysten. 

Zone 4: Indre danske farvande, mere end 1500 m fra kysten og den Jyske vestkyst. 

Zonegodkendelser: Se uddannelsesplanen fra Skærbæk Kajakklub samt nedenstående skema. 

Klubbens bestyrelse kan dispensere fra reglerne, hvis man skal deltage i et organiseret arrangement.
 

Vinterroning: Alle nedgraderes en zone om vinteren hvis man roer alene. 

Hvis man roer med en makker på samme niveau, må man fastholde sin zonetilladelse. Det anbefales på det kraftigste at man roer hvor man kan bunde. Alle som roer om vinteren, opfordres til at teste deres beklædning i koldt vand. 

 

Gæsteroere fra andre klubber der har gennemgået en formaliseret kajakuddannelse på minimum EPP2 niveau eller tilsvarende, må ro i følgeskab med en roer fra vores klub, og der må roes i de zoner, som vores roer er frigivet til.

Uøvede roere: Øvrige børn og voksne som ikke har gennemført klubbens grundkursus eller har en formaliseret kajakuddannelse på minimum EPP2 niveau eller tilsvarende, betegnes som uøvede. 

Hvis uøvede bruger overtræk, skal det sidde så løst at det let kan fjernes ved kæntring. 

Uøvede roere må ro i følgeskab med en roer fra vores klub, og der må roes en zone under den, dog højest zone 2, som vores roer er frigivet til og under roerens ansvar. Der må kun roes i sommerhalvåret. 

Lovpligtig sikkerhedsinstruktion ved gæsteroning
Hvis du har én uøvede gæst med, som ikke har gennemgået en formaliseret uddannelse, og skal en tur på vandet, skal der udarbejdes en lovpligtig sikkerhedsinstruktion før sejladsen indledes.
Sikkerhedsinstruktionen kan downloades på kajakklubbens hjemmeside samme sted som disse sikkerhedsregler forefindes, samt via dette link: Sikkerhedsinstruktion. Sandsynligvis findes en stak tomme skabeloner ved rokort PC'en.

Ungdomsroere er 14-18 år. Bruger forældrenes nøgle og ror på forældrenes ansvar. 

Zone kort

Zone godkendelse

Sommerhalvåret:

Vinterhalvåret:

Find dit niveau herunder. 

Du har:

Sommerhalvår:      Hvor må jeg ro i perioden maj til og med oktober, hvis jeg

Ror alene

Ror sammen med klubmedlemmer

Har ansvaret for een uøvet roer

Har ansvaret for en kursist

Har ansvaret for en gæst, der som minimum har samme uddannelsesniveau som dig

Du har bestået grundkursus

Zone 2

Zone 2

Zone 1

Zone 2

Zone 2

Du er godkendt til zone 3

Zone 3

Zone 3

med zone 2 roere

Zone 2 

Zone 3

Zone 3

Du er godkendt til zone 4

Zone 4

Zone 4

med zone 3 roere

Zone 2 

Zone 3

Zone 4 

Note

Hvis du ikke er frigivet til turkajak og kapkajak af en instruktør, må du kun ro disse typer i zone 1, og KUN i sommerhalvåret. Medmindre du roer med en godkendt tur/ kakajakroer. 

   
 
 

Find dit niveau herunder. 

Du har:

Vinterhalvår:      Hvor må jeg ro i perioden november til og med april, hvis jeg

Ror alene

Ror sammen med klubmedlemmer

Har ansvaret for een uøvet roer

Har ansvaret for en kursist

Har ansvaret for en gæst, der som minimum har samme uddannelsesniveau som dig

Du har bestået grundkursus

Zone1

Zone 2 sammen med en zone 2 roer

Zone 2

Du er godkendt til zone 3

Zone 2

Zone 3 sammen med en zone 3 roer

Zone 3

Du er godkendt til zone 4

Zone 3

Zone 4 sammen med en zone 4 roer

Zone 4

Note

Hvis der er is i vandet, må der kun roes i havkajakker, og roeren skal være ekstra opmærksom på farer ved påsejling af is.

 
  
 

Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com