Skærbæk Kajakklub ”Fast track”           
Hvis en person med ro-erfaring der svarer til mindst IPP2 eller lignende gerne vil være medlem af klubben et det ikke nødvendigt at gennemføre et fuldt begynderkursus for at bliver frigivet roer.

Med SKK ”fast track” kan man på en aften blive godkendt som frigivet roer ved gennemførsel af nedenstående sammen med en instruktør fra klubben:

Information:
 • Klubbens historie
 • Sikkerhedsregler (skal læses før denne aften)
 • Rozoner
 • Anvendelse af Rokort.dk (aktivering, afslutning og reservation)
 • Benyttelse af bygninger, kaffe og nøglesystem (Udlevering af nøgle)
 • Conventus (vedligehold af kontaktinformation og beskeder fra klubben)
 • SKK’s lukkede facebookside
 • Torsdagsroning, søndagsroning
 • Diverse kurser: IPP2,IPP3, turkajak, pagajsnitning, rullekursus
 • Redningsøvelser i svømmehal i april
 
Praktisk prøve:
 • Generel håndtering af kajak (løft, isætning, udstigning samt vaskesystem)
 • Ro min. 8 km hvorunder almindelig ro-færdigheder demonstreres
 • Kæntring med spraydæk
 • Selvredning
 • Makkeredning (både som redder og som forulykket)
 • 600 m svømning i Lillebælt med normalt rotøj og vest.
 
Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com