Opbevaring af privat kajak i Børup Sande

 

Børup Sande Fællesforening fordeler pladsen i grejgarage mellem LBS og Skærbæk Kajakklub.
Såfremt der er ledige pladser, kan Kajakklubbens bestyrelse tildele enkelte kajak-pladser i grejgaragen til medlemmer med specielle behov.
I det omfang Skærbæk Kajakklub har tomme pladser til rådighed i grejgaragen, kan klubbens øvrige medlemmer få lov til midlertidigt at opbevare højest én privat kajak pr. medlem.

Det er til enhver tid Skærbæk Kajakklubs bestyrelse, som træffer afgørelser om benyttelse og fordeling af pladser til opbevaring af private kajakker.
Pladserne fordeles én gang årligt, på årets første bestyrelsesmøde, ud fra nedenstående overordnede retningslinjer:

 

Tildeling af pladser prioriteres ud fra antallet af ro-ture som medlemmerne har gennemført i det seneste år: jo flere ture, jo højere prioritet. Turene skal være registreret i klubbens rokort.dk.


Såfremt klubben får brug for at inddrage eksisterende private pladser, prioriteres der ud fra antal ture i den private kajak.


Bestyrelsen kan fravige ovenstående retningslinjer ved specielle tilfælde, såsom længerevarende sygdom og lignende.Kommer der ønske fra et aktivt medlem, som ikke tidligere har haft sin egen kajak, er det bestyrelsen som vurderer, om vedkommende roers akvitetsniveau m.m. giver anledning til, at en mindre aktiv privat kajak skal vige pladsen.

Har man fået tildelt en plads til en privat kajak, kan man fortsat låne og benytte klubkajakker, men vil altid være lavere prioriteret i forhold til et klubmedlem uden plads til privat kajak

Opbevaring af private kajakker for medlemmer er gratis.

Skærbæk Kajakklub kan med en måneds varsel foretage omfordeling af de tildelte pladser.

Skærbæk Kajakklub kan til enhver tid opsige aftalen om opbevaring af private kajakker med en måneds varsel.

Ansøgning om om plads til privat kajak på baggrund af specielle behov sendes til formanden, hvorefter anmodningen kan forventes senest at blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Ansøgning om øvrige private pladser sendes til formanden senest 1. januar, hvorefter anmodningen kan forventes at blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.

Roer i private kajakker skal følge klubbens sikkerhedsregler ved ture ud fra klubhuset og på klubture.

Private kajakker markeres med kajaknummer på en rund hvid baggrund og der opfordres til, at man sætter navn på kajakken. På pladsen i grejgaragen angives kajaknummer og ejernavn på hvid label.

Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com