Håndtering af kajakker:


Vi oplever desværre mange skader på kajakkerne, skader som med få opmærksomhedspunkter kan forhindres.
Derfor vil bestyrelsen opfordre jer til at følge de gode råd, som er beskrevet herunder – så minimerer vi skader på kajakkerne.

Gode råd til håndtering af kajakkerne så skader minimeres:
  • Vær to om at bære kajakken, (hvis du er alene, har vi en transportvogn til kajakkerne, se foto i vedlagte fil)
  • Stil kajakken forsigtigt på stranden, meget forsigtigt
  • Sid ikke i kajakkerne på stranden
  • Fodspark indstilles når kajakken flyder på vandet eller står på græsset
  • Når du skal ombord i kajakken, gør det på så dybt vand, at kajakken ikke berører havbunden
  • Når du skal ud af kajakken igen, gør det på så dybt vand, at kajakken ikke berører havbunden
  • Ro ikke op på stranden
  • Hvis kajakken har stået på stranden, skal den igen i vandet før den løftes op på spulestationen
  • Træk kajakken lige igennem spulestationen
  • Tøm kajakken for vand og lad lugerne stå åben
Hvis du har problemer med at komme ind og ud af kajakken på passende vanddybde, så kontakt blot en af instruktørerne, da vi gerne hjælper med forskellige teknikker for at lette ind- og udstigning. Ligeledes kan instruktørerne hjælpe med hvordan kajakvognen monteres på kajakken. 

Lad os alle hjælpe hinanden med at følge disse gode råd og højne standarten for håndtering af kajakkerne, så de forbliver ”lækre” og i god stand, så længe som muligt.
Det er en forudsætning for at kunne opretholde det lave kontingent, at kajakkerne behandles ordentligt.
Det er ligeledes en forudsætning for at vi løbende kan købe nye kajakker, at vi ikke skal bruge kontingentkroner på dyre reparationer – hjælp derfor hinanden med at passe på udstyret.

Selvfølgelig kan man være uheldig at påføre en skade på en kajak. Hvis i konstaterer en skade på en kajak, skal I blot indrapportere det i rokortsystemet, så ved vi den er skadet, og vi kan reparere kajakken og igen stille den til rådighed for medlemmerne.

Hvis I har bemærkninger eller forslag til hvordan vi yderligere kan passe på udstyret, hører bestyrelsen gerne fra jer.
 
Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com