Børup Sande Fællesforening, BSF

Foreningens formål er at drive fælles faciliteter ved Brandsøvej 33B, Schachner og 33C Moland. Dertil hører også grejskuret der ligger ind i skrænten og som huser kajakklubbens grej.
 
BSF blev oprettet af den 10/4 2016 og bestod af medlemmer af Skærbæk kajakklub, Skærbæk Vinterbadeklub og enkeltpersoner, der ønskede at bidrage til det fælles formål.
Ved generalforsamlingen i 2017 kom også medlemmer af Lillebælt Boardsport med i foreningen.
 
Schachner er blevet istandsat ude og inde og fremstår nu som et godt klubhus for klubbens medlemmer. Der er installeret et køkken med emhætte, der er malet, sat nye lofter, lamper og gardiner op, vi har fået varmepumpe og ikke mindst et elektronisk nøglesystem. Udvendigt er der malet, lavet terrasse og træer og buske er fjernet, så området nu fremstår meget indbydende.
Økonomisk er meget af det er sponsoreret af Skærbæk Beboerforening, Nordea Fonden, Havnefesten, Ørsted og Fonden Fynske Bank og det meste af arbejdet er lavet af klubbens medlemmer.
 
Vi har ønsket at udvide med en sauna, en bro til bad og kajak, aktivitetshus med omklædning og en udvidelse af grejskuret, et projekt til 1,5 mill. kr.
 
Klubbens fundinggruppe har kommet i mål med at skaffe sponsorater på 1.492.199 kr.:                 
 
Nordea Fonden    700.000
Bygge- og anlægsfonden 200.000
Friluftsrådet 188.500
DGI  100.000
Skærbæk beboerforening  63.699
Nykredit Fonden 240.000

Derudover optog vi 2 rentefrie lån fra DIF på hver 125.000 lånt gennem Kajakklubben og Lillebælt Boardsport. Pengene skulle styrke foreningens likviditet i byggeperioden. Lånene er betalt tilbage.
 
I 2019 blev bro og sauna bygget.
Næste punkt er bygning af aktivitetsrum og omklædning i Moland og en udvidelse af grejskuret.
 
Iflg. forpagtningsaftalen er det klubber og foreninger, der kan benytte husene, dvs. enkeltmedlemmer ikke kan leje husene til private aktiviteter. Men man kan til en hver tid lave en kop kaffe og sætte sig på terrassen og nyde livet - eller sætte sig indenfor, hvis det er det vejret er til. 
 
Kontingent til BSF opkræves sammen med kontingentet til Skærbæk Kajakklub.
 
Skærbæk Kajakklub | Mail: skkajakklub@gmail.com